Regulamin korzystania z GuardKam System

 1. Postanowienia ogólne
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. 05.2018 r i stanowi dokument określający zasady korzystania z systemu Guardkam.pl pod adresem www.guardkam.pl
  Rejestrujący się do systemu pod adresem www.guardkam.pl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktów administracyjnych i organizacyjnych.
 2. Właściciel systemu guardkam.pl
  Właścicielem systemu guardkam.pl znajdującego się pod adresem www.guardkam.pl jest firma:

  B2B Security Henryk Benkowski
  z siedzibą:
  ul. Słoneczna 39
  55-090 Długołęka
  wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 848/2010
  NIP: 894-189-89-19
  REGON: 930948584


 3. Rejestrujący się w systemie guardkam.pl oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w procesie rejestracji do systemu są prawdziwe.
 4. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.
  • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
   Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest :
   B2B Security Henryk Benkowski z siedzibą przy ul. Słonecznej 39 , 55-090 Długołęka NIP 8941898919 REGON 930948584
   Podmiotami przetwarzającymi są : home.pl S.A. Zbożowa 4 70-653 Szczecin NIP: 8522103252 , Innovation Software Sp. z o.o. ul. Kleczkowska 30 50-227 Wrocław NIP 8952057299 .
  • Dane Inspektora Ochrony Danych
   Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@b2bsecurity.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych B2B Security Henryk Benkowski , ul. Słoneczna 39 , 55-090 Długołęka
  • Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
   Otrzymaliśmy zamówienie dotyczące założenia w systemie internetowym GUARDKAM.PL
   Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem transakcji.
   Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
   Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu którym jest:
   • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
   • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
   egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie
   oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
   • windykacja należności;
   Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
   • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
   Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
   osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
   Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
   00-193 Warszawa).
  • Udostępnianie Danych Osobowych
   Firma B2B Security Henryk Benkowski może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe.
   Firma może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
  • Inne
   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 71 315 16 75 lub drogą elektroniczną na adres biuro@monitoringlasu24.pl